เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบต.วัดจันทร์รวมพลังทำหน้ากากอนามัย

แชร์

อบต.วัดจันทร์รวมพลังทำหน้ากากอนามัย
วันที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ รวมพลังทำหน้ากากอนามัยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19) จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทย ต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงดด้านสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID 19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดปริมาณหน้ากากอนามัยภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนไม่สามารถจัดหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ผลิตจำนวน 6,322 ชิ้น


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB