เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย

วันที่ 24 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ โดย นายนิรันดร์  คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พร้อม นางสาวรุ้งลาวัลย์ แสงรัตน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่ อบต.วัดจันทร์ ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย  ที่ได้จัด ทำขึ้นให้แก่ประชาชนในเขตตำบลวัดจันทร์ ทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 , 4 , 7 , 8, 9, 10 จำนวน 2,200 ชิ้น ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) และขอความร่วมมือจากทุกท่านตรวจเช็คข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ โดยเชื่อถือจากข้อมูลที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB