เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตั้งด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตั้งด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 1 เมษายน 2563 นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พร้อมนายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ร่วมกับผู้นำท้องที่ อปพร. ตำบลวัดจันทร์ ตั้งด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย และเจลล้างมือแอลกอออล์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตั้งด่านไปมอบตามจุดคัดกรองทั้ง 6 หมู่ ของตำบลวัดจันทร์ ได้แก่ จุดที่ 1 แยกโรงเตา หมู่ที่ 4 จุดที่ 2 กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จุดที่ 3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 จุดที่ 4 อาคารรอเนกประสงค์ หมู่ที่9 และจุดที่ 10 จุดตรวจเข้าซอยหนองหญ้า หมู่ที่ 10 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. ร่วม ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย เพื่อคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการเข้มงวดของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจกันอยู่บ้าน หยุดโรค เพื่อชาติ เพื่อพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 05.00 น. รวมระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB