เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 19

แชร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 250 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            (COVID – 19) โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB