เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พ่นยากำจัดยุงในอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แชร์

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กองสาธารณสุขฯ ได้พ่นยากำจัดยุงในอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในห้องเรียน ,ท่อระบายน้ำ และแหล่งน้ำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆที่มียุงเป็นพาหนะ เพื่อเตรียมการก่อนเปิดสถานศึกษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB