เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563

แชร์

โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ ในโครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563 เป็นประจำทุกวันที่ 9 ของทุกเดือนพร้อมบรรยายวิชาการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ อาหาร และ โภชนาการ สำหรับผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพดีของผู้สูงอายุในตำบลวัดจันทร์โอกาสนี้ได้แนะนำนางเสาวลักษณ์ อินทุยศ หัวหน้าสำนักปลัดฯคนใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB