เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1

แชร์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ในระเบียบวาระเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 , การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาฯ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB