เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภ้ยมะเร็จเต้านม

แชร์

โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภ้ยมะเร็จเต้านม

วันที่ 30 กรฏาคม 2563  นายสุทิน เจริญสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภ้ยมะเร็จเต้านม เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองมะเร็จเต้านม เป็นการให้ความรู้และป้องกันมะเร็งเต้านมในชุมชนตำบลวัดจันทร์  


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB