เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การชำระภาษีให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายภาษี

แชร์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การชำระภาษีให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายภาษี

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายปรีดา  ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การชำระภาษีให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายภาษี   เพื่อสร้างการรับรู้ในการชำระภาษีให้กับผู้ประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษี โดยมี นายธนสาร คำภีระปาวงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  วิทยากรให้ความรู้เรื่องการชำระภาษีให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายภาษี  จัดอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB