เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

แชร์

โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายนิรันดร์  คล้ายแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเน้นการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนถือว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน โดยมี นายอนันต์  ด้วงบ้านยาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB