เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

แชร์

ประกาศเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ทั่วประเทศไทยจำต้องชำระภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563 หากไม่ชำระภายในเดือน สิงหาคม 2563 จะมีหนังสือแจ้งทวงถามไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่มอีกด้วย หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแผนภาษี ฯ และงานพัฒนารายได้กองคลัง โทร 055-335001 ต่อ 103


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB