เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียน

แชร์

โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียน เพื่อต้องการปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดบริเวณโรงเรียนและเป็นการเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB