เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขยายเวลาการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แชร์

ขยายเวลาการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563

มีบริการชำระผ่าน Mobile Banking

บริการ วันทำการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ หยุด บริการ วันอาทิตย์

เวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น.

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแผนภาษี ฯ และงานพัฒนารายได้กองคลัง

โทร 055-335001 ต่อ 103หากมีข้อสงสัย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB