เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดกจันทร์

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563

ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะในปี พ.ศ. 2563

1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563

2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายเวลา

               งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน 2563

               งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563

               งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

3.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือน ตุลาคม 2563

4.การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB