เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แชร์

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายนิรันดร์  คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เปิดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ร่วมพิธีเปิด การจัดโครงการนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ตะหนักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวลล้อม ได้รับการสนับสนุนวิทยากร นางสาวเกสร  คำเย  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนร่วมเข้ากิจกรรม รวมทั้งสิ้น 163 คน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB