เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2 )
1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึงเดือน ตุลาคม 2563
2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ขยายเวลา ดังต่อไปนี้
งวดที่ 1 ชำระภายในเดือน ตุลาคม 2563
งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน พฤศจิกายน 2563
งวดที่ 3 ชำระภายในเดือน ธันวาคม 2563
3.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 25639
4.การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB