เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประชุม รับนโยบาย ผู้ว่าราชจังหวัดพิษณุโลก

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประชุม รับนโยบาย ผู้ว่าราชจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จัดประชุมรับนโยบาย ผู้ว่าราชจังหวัดพิษณุโลก

นายสุทิน เจริญสังข์ รองนายก อบต.วัดจันทร์ เป็นประธานประชุมมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.วัดจันทร์ ร่วมรับนโยบายอย่างพร้อมเพียงกัน  โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการทำสำคัญประกอบด้วย การศึกษาแนวทางการทำ “โครงการพระราชทาน โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตร ให้ประชาชนสามารถมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นต้องเข้าช่วยร่วมมือให้โครงการสำเร็จ , การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆ , การดูแลและช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การอยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ทั้ง อุทกภัย วาตภัย และการเกิดอัคคีภัย ต้องเข้าสำรวจผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.75MB