เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ดำเนินการพ่นยาการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกและไวรัสโควิด 19

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ดำเนินการพ่นยาการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกและไวรัสโควิด 19
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณภายนอกและภายในสำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้ดำเนินการพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกสัปดาห์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB