เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสำนักงานและโรงเรียนน่าอยู่ ประจำปี 2564 (Livable Work Place)

แชร์

โครงการสำนักงานและโรงเรียนน่าอยู่ ประจำปี 2564 (Livable Work Place)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายนิรันดร์  คล้ายแก้ว รองนายก อบต.วัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสำนักงานและโรงเรียนน่าอยู่ ประจำปี 2564 (Livable Work Place) นายประทิน กระสัน ปลัด อบต.วัดจันทร์ กล่าวรายงาน ภายใต้โครงการ 5 ส อบต.วัดจันทร์ “เป็นสำนักงานน่าอยู่  เสริมสร้างสุขภาพดี  มีสันทนาการ  สานสามัคคีในองค์กร” เพื่อสร้างความรักความสามัคคีขององค์กรโดยใช้การเล่นกีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้บุคลากรในหน่วยงาน จัด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB