เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์

แชร์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์ เพื่อแจ้งกิจกรรมประจำเดือน ติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจ้งรายรับ รายจ่ายประจำเดือนให้กลุ่มสตรีตำบลวัดจันทร์ และคณะกรรมการทราบเพื่อให้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB