เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตั้งด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก72 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตั้งด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก81 เม.ย. 63
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปตรวจเยี่ยมคอนโด ย่านบึงพระจันทร์730 มี.ค. 63
มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนตำบลวัดจันทร์730 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย3724 มี.ค. 63
เริ่มแล้วตลาดนัดชุมชน กลุ่มสตรีตำบลวัดจันทร์1620 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์รวมพลังทำหน้ากากอนามัย1317 มี.ค. 63
อบต.วัดจันทร์รวมพลังทำหน้ากากอนามัย2213 มี.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์1312 มี.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์1212 มี.ค. 63
ตรวจกำกับดูแลมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก1711 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์และร่วมกับ รพสต.วัดจันทร์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเองและแก้ไขปัญหาสุขภาพตนเอง1510 มี.ค. 63
พิษณุโลก - จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาสู้ COVID-19 ด้วยการทำความสะอาดพร้อมกันทั้งจังหวัด526 มี.ค. 63
กิจกรรม "ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 49165 มี.ค. 63
สำรวจพื้นที่จัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก(แห่งใหม่)443 มี.ค. 63
โครงการโรงเรียนปลอดโรค283 มี.ค. 63
โครงการสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ของลูกเสือสำรอง2227 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น2525 ก.พ. 63
โครงการนักจิตรกรน้อย2425 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25632824 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB