เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
บริษัท วีไอพี ซุปเปอร์คาร์ จำกัด (อู่ปรีดา) พิษณุโลก จิตอาสาใจบุญทำหน้ากากเฟสชิว แจกฟรีเจ้าหน้าที่ สู้วิกฤติ COVID-1918 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตั้งด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก102 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตั้งด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก121 เม.ย. 63
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปตรวจเยี่ยมคอนโด ย่านบึงพระจันทร์930 มี.ค. 63
มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนตำบลวัดจันทร์1130 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย4024 มี.ค. 63
เริ่มแล้วตลาดนัดชุมชน กลุ่มสตรีตำบลวัดจันทร์1820 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์รวมพลังทำหน้ากากอนามัย1517 มี.ค. 63
อบต.วัดจันทร์รวมพลังทำหน้ากากอนามัย2513 มี.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์1512 มี.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์1412 มี.ค. 63
ตรวจกำกับดูแลมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก1711 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์และร่วมกับ รพสต.วัดจันทร์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเองและแก้ไขปัญหาสุขภาพตนเอง1610 มี.ค. 63
พิษณุโลก - จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาสู้ COVID-19 ด้วยการทำความสะอาดพร้อมกันทั้งจังหวัด536 มี.ค. 63
กิจกรรม "ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 49185 มี.ค. 63
สำรวจพื้นที่จัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก(แห่งใหม่)463 มี.ค. 63
โครงการโรงเรียนปลอดโรค293 มี.ค. 63
โครงการสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ของลูกเสือสำรอง2327 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น2525 ก.พ. 63
โครงการนักจิตรกรน้อย2525 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB