เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ มอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับค่ายมวย ศ.ศักดิ์สยาม11 ก.ค. 63
ต้อนรับ นางเสาวลักษณ์ อินทุยศ หัวหน้าสำนักปลัดฯอบต.วัดจันทร์11 ก.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์330 มิ.ย. 63
แจกข้าวกล่องและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตำบลวัดจันทร์ ตามโครงการ “กรมธนารักษ์” สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ 130 มิ.ย. 63
พ่นยากำจัดยุงในอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก324 มิ.ย. 63
ประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์623 มิ.ย. 63
เข้าร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 158 มิ.ย. 63
เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้114 มิ.ย. 63
ต้อนรับ นายประทิน กระสันต์ ปลัดอบต.วัดจันทร์341 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ดำเนินการตรวจสอบระบบเสียงตามสาย1428 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจรถมืองสอง1427 พ.ค. 63
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 1910522 พ.ค. 63
ตู้แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์2015 พ.ค. 63
พิธีปล่อยขบวนรถถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดพิษณุโลก 1812 พ.ค. 63
ตรวจเยี่ยมตลาดนัดวัดจันทร์ 1812 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อำนวยความสะดวกประชาชนเปิดศูนย์บริการลงทะเบียนเยียวยาตามมาตรการเยียวยา5,000 บาท (3เดือน) 2822 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อำนวยความสะดวกประชาชนเปิดศูนย์บริการลงทะเบียนเยียวยาตามมาตรการเยียวยา5,000 บาท (3เดือน) 3121 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อำนวยความสะดวกประชาชนเปิดศูนย์บริการลงทะเบียนเยียวยาตามมาตรการเยียวยา5,000 บาท (3เดือน) 2320 เม.ย. 63
โกลบอลเฮาส์สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่ม อบต.วัดจันทร์7320 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดทำบัตรผ่านการคัดกรองด่านชั้นนอกและชั้นในให้ประชาชนตำบลวัดจันทร์4717 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB