เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เตือน ฝนตกหนักจากพายุโซนร้อน ”มูน” (Mun) ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก354 ก.ค. 62
ฝนมาแนะระวังปอมบวมในผู้สูงวัยและเด็ก413 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์ กิจกรรม “เรียนรู้ดูงานโครงการพระราชดิริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสตรีตำบลวัดจันทร์”462 ก.ค. 62
โครงการช่วยเหลือบ้านผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ 1572 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 28427 พ.ค. 62
เพลิงไหม้ป่าหญ้า บริเวณด้านหลังร้านขนมจีนก้ามปู9313 พ.ค. 62
ร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 7113 พ.ค. 62
"เยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" ประจำปี 25627710 พ.ค. 62
อบต.วัดจันทร์ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน1128 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล1557 พ.ค. 62
ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด567 พ.ค. 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ1416 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล15229 เม.ย. 62
จัดเตรียมพื้นที่ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก9226 เม.ย. 62
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร12425 เม.ย. 62
รองนายก อบต.ลงพื้นที่สำรวจบ้านประชาชนที่เสียหายจากพายู7917 เม.ย. 62
อบต.วัดจันทร์ จัดงานประ้พณีวันสงกรานต์ 256214613 เม.ย. 62
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.256211411 เม.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 4/25627410 เม.ย. 62
บริการทำหมันและฉีดวัคซีน สนัขและแมว7410 เม.ย. 62
ลำดับที่ 81-100 | 5/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB