เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการช่วยเหลือบ้านผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ 1822 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 210227 พ.ค. 62
เพลิงไหม้ป่าหญ้า บริเวณด้านหลังร้านขนมจีนก้ามปู10813 พ.ค. 62
ร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 8813 พ.ค. 62
"เยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" ประจำปี 25628810 พ.ค. 62
อบต.วัดจันทร์ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน1478 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล2347 พ.ค. 62
ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด807 พ.ค. 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ1586 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล20329 เม.ย. 62
จัดเตรียมพื้นที่ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก10726 เม.ย. 62
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร13825 เม.ย. 62
รองนายก อบต.ลงพื้นที่สำรวจบ้านประชาชนที่เสียหายจากพายู9217 เม.ย. 62
อบต.วัดจันทร์ จัดงานประ้พณีวันสงกรานต์ 256217213 เม.ย. 62
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.256214111 เม.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 4/25628710 เม.ย. 62
บริการทำหมันและฉีดวัคซีน สนัขและแมว8410 เม.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 4/25628910 เม.ย. 62
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดราชมณฑป879 เม.ย. 62
กิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก"1107 เม.ย. 62
ลำดับที่ 101-120 | 6/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB