เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
อบต.วัดจันทร์ร่วมงานพิธี วันท้องถิ่นไทย11418 มี.ค. 62
พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับชั้นอนุบาล 311114 มี.ค. 62
กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ต.วัดจันทร์13113 มี.ค. 62
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล11613 มี.ค. 62
โครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือนสู่บ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 256210612 มี.ค. 62
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/25627911 มี.ค. 62
เชิญร่วมรับฟังโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล8011 มี.ค. 62
โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง) 08/03/62978 มี.ค. 62
ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ1158 มี.ค. 62
กีฬาสีหนูน้อย1306 มี.ค. 62
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)1044 มี.ค. 62
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่984 มี.ค. 62
โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง) 01/03/62951 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256211327 ก.พ. 62
กิจกรรมพัฒนารูปแบบยกระดับศูนย์ซ่อม [ FIX IT CENTER ]8526 ก.พ. 62
โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ11121 ก.พ. 62
โครงการรอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง10520 ก.พ. 62
ประกาศที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก7920 ก.พ. 62
ลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์13713 ก.พ. 62
ตรวจตลิ่งทรุด10412 ก.พ. 62
ลำดับที่ 121-140 | 7/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB