นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 78,333 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายปรีดา ภู่ศรี

  นายกอบต.วัดจันทร์

 • นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว

  รองนายกอบต.วัดจันทร์

 • นายสุทิน เจริญสังข์

  รองนายกอบต.วัดจันทร์

 • นายปวริศ นาทิพย์

  เลขานุการนายกอบต.วัดจันทร์

เปลี่ยนภาษา