เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศกำหนดตำแหน่ง

วันที่ 6 ส.ค. 63 หมวดหมู่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศกำหนดตำแหน่ง.PDF738.21 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.02s. 0.50MB