เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

วันที่ 26 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี.pdf934.33 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB