นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 78,330 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แชร์  
5 ต.ค. 63พจนานุกรมสมรรถนะ แชร์  
6 ส.ค. 63ประกาศกำหนดตำแหน่ง แชร์  
6 ส.ค. 63ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับ 1 แชร์  
6 ส.ค. 63การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ แชร์  
20 พ.ค. 63การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน แชร์  
20 พ.ค. 63เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แชร์  
7 พ.ค. 633.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป) แชร์  
7 พ.ค. 633.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น) แชร์  
7 พ.ค. 633.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) แชร์  
7 พ.ค. 63ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป) แชร์  
7 พ.ค. 63ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์,และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน,ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
28 เม.ย. 63แผนพัฒนาบุคคล แชร์  
1 ก.ค. 62แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 แชร์  
26 มิ.ย. 62แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา