นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 78,530 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ม.ค. 64คู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง แชร์  
19 ม.ค. 64คู่มือประชาชน แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา