นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 78,445 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ม.ค. 64ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) แชร์  
7 ธ.ค. 63**ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปิ่นทอง พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่รับกำจัดขยะมูลฝอยของ อบต.วัดจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
14 ต.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
29 ก.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ (เงินเหลือจ่าย อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563) แชร์  
1 ก.ย. 63ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา(ปากเปล่า) แชร์  
30 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายฯ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ กฉ-4614 พิษณุโลก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
21 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซับเมิร์ส(ปั๊มน้ำขนาด 3 นิ้ว) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
21 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
20 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
20 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ แชร์  
20 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอยู่เจริญ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ แชร์  
17 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยเปี่ยมทับ พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ แชร์  
16 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง แชร์  
15 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วเขียว พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ฺ แชร์  
15 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญผดุง 2 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ แชร์  
14 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
2 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะฯ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 ก.ค. 63**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/12 | แสดง 20 จาก 226 รายการ
เปลี่ยนภาษา