เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)259 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)147 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)118 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)106 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)97 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)127 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)105 ธ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)95 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB