นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 78,337 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอยู่เจริญ 5 แยกซ้ายมือ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
22 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการยกระดับถนนหินคลุก ซอยสิรินาถ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
18 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ แชร์  
28 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา ซอยเปี่ยมทับ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
28 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาซอยวาสนา หมู่ที่ 9 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
28 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างเวทีของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ แชร์  
28 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการยกระดับถนนดินผิวจราจรหินคลุก ซอยเซรามิกส์ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
28 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสือจันทร์ พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
28 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอยู่เจริญ 5 (ต่อเนื่อง) พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
28 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยใบเตย พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
7 ธ.ค. 63**ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายท่อเมนประปาภายในตำบล(หนองฝา) หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
7 ธ.ค. 63**ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายริมน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
7 ธ.ค. 63**ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยโนรีตาแกละ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
7 ธ.ค. 63**ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์กำจัด พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
15 ต.ค. 63**ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการสถานที่รับกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
28 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563) แชร์  
19 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยเปี่ยมทับ พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
19 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการยกระดับถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
19 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอยู่เจริญ 11 พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
19 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญผดุง 2 พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 41 รายการ
เปลี่ยนภาษา