นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 78,410 คน

ประกาศราคากลาง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

18 กุมภาพันธ์ 2564 22 ครั้ง ทิพย์ธิรา คุ้มคง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ราคากลาง_compressed.pdf660.79 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา