นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 78,329 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) แชร์  
12 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) แชร์  
22 ก.พ. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) แชร์  
11 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) แชร์  
15 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) แชร์  
9 พ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) แชร์  
7 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
14 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
11 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
10 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) แชร์  
9 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
7 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
8 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
6 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
7 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
7 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
5 ธ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
5 พ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา