นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 14,028 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
7 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
8 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
6 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
7 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
7 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
5 ธ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
5 พ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา