เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานส่วนการคลัง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ไตรมาสที่ 2)

วันที่ 27 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ รายงานส่วนการคลัง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลการใช้จ่ายงบปรมาณ (ไตรมาส 2).pdf1.65 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานส่วนการคลัง

0.01s. 0.50MB