เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 พ.ย. 62 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และการแก้ไขเพิ่อมเติมข้อ 101 จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปรงบประมาณ 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

เอกสารเผมแพร่การเงิน.rar7.44 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.01s. 0.50MB