เมนูหลัก

บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ที่ 399/2560 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

วันที่ 20 ก.ค. 63 หมวดหมู่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

คำสั่ง อบต.วัดจันทร์ที่ 399-2560.PDF131.73 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB