นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 78,399 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 63หมู่ที่ 2 บ้านเจ้าจันทร์ แชร์  
17 มี.ค. 63หมู่ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แชร์  
17 มี.ค. 63หมู่ที่ 7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์ แชร์  
17 มี.ค. 63หมู่ที่ 8 งานจักสานไม้ไผ่ แชร์  
18 ม.ค. 62กลุ่มแม่บ้านวัดจันทร์พัฒนา (จังหวัด พิษณุโลก) แชร์  
18 ม.ค. 62เซรามิกสองแคว (จังหวัด พิษณุโลก) แชร์  
18 ม.ค. 62น้ำพริกแม่กุหลาบ (จังหวัด พิษณุโลก) แชร์  
18 ม.ค. 62ตู้ปลาTV (จังหวัด พิษณุโลก) แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา