เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน ส่วนที่ยังไม่มีใช้ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินในการติดตั้งเสาไฟฟ้า หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลวัดจันทร์ มีประมาณ 614 โคม แยกเป็น

- โคมหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ x 2 หลอด จำนวน 544 ชุด
- โคมหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ x 1 หลอด จำนวน 63 ชุด
- โคมหลอดไฟไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ x 2 หลอด จำนวน 7 ชุด


การประปา
ระบบประปาบาดาล ณ ซอยป่าไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์
ระบบประปาผิวดิน ณ ทุ่งหนองฝา หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์
ระบบประปาผิวดิน ณ วัดราชมณฑป (วัดหลวงพ่อโต) หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์
ระบบประปาแบบแพสูบน้ำ ณ ซอยแสงสิริสุข หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์
ระบบประปาผิวดิน ณ ซอยสุขฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ (ไม่ได้ใช้งาน)
ระบบประปาบาดาล บริเวณปากซอยหมื่นศรี หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์(ไม่ได้ใช้งาน)
ระบบประปาผิวดิน ณ ที่ทำการ อบต.วัดจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์
ระบบประปาผิวดิน ณ หมู่ที่ 9 ตำบลวัดจันทร์ (ไม่ได้ใช้งาน)0.01s. 0.50MB